Rådet för strategisk forskning valde ut konsortier som får finansiering

14.9.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 13 september 2021 om nya konsortier som beviljas finansiering. RSF beviljade sammanlagt 44 miljoner euro inom tre program. Totalt valdes tolv konsortier, dvs. projekthelheter, som tas med i dessa program. I konsortierna betonas långsiktig forskning som strävar efter att finna lösningar på betydande utmaningar i samhället.

Konsortierna valdes till följande program:

Alla programmen är nya. PANDEMICS-programmet räcker till utgången av 2024, DEMOGRAPHY- och BIOD-programmen till september 2027.

Programutlysningen hade två steg. De finansierade konsortierna valdes ut bland de konsortier som gick vidare till det andra utlysningssteget. Vid det andra utlysningssteget behandlades ansökningarna i två olika paneler för båda programmen. Den ena panelen fokuserade på ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, medan den andra koncentrerade sig på deras samhälleliga genomslag. RSF:s helhetsbedömning grundade sig på panelutlåtandena och programmets mål. Kriterier för att bli utvald var forskningens kvalitet, samhällelig relevans och genomslag. De konsortieansökningar som gick vidare till det andra steget höll hög vetenskaplig kvalitet och bedömdes ha en stark potential för betydande samhälleligt genomslag.

RSF:s ordförande Kimmo Nuotio ser med glädje fram emot de finansierade programmen och projekten: ”Förändringar i befolkningsstrukturen, förlusten av biologisk mångfald och pandemier är alla stora samhällsutmaningar som de program som nu inleds försöker finna lösningar på genom långsiktig forskning och omfattande interaktion. De nya finansierade projekten verkar lovande och jag tror att de kommer att få en bra start.”

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?