Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot

14.9.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 13.9.2021 uusista rahoitettavista konsortioista. Rahoitusta myönnettiin kolmessa ohjelmassa yhteensä 44 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä 12 konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Ohjelmat, joihin konsortiot valittiin, ovat:

Kaikki ohjelmat ovat uusia. PANDEMICS-ohjelma toimii vuoden 2024 loppuun asti, DEMOGRAPHY- ja BIOD -ohjelmat toimivat syyskuuhun 2027 saakka.

Rahoitetut konsortiot valittiin kaksivaiheisessa ohjelmahaussa varsinaiseen hakuun kutsuttujen konsortioiden joukosta. Varsinaisessa haussa hakemukset käsiteltiin kussakin ohjelmahaussa kahdessa eri paneelissa. Toinen paneeleista paneutui hakemusten tieteelliseen laatuun, kun taas toinen keskittyi hakemusten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Neuvoston kokonaisharkinta perustui paneelien arviointilausuntoihin ja ohjelman tavoitteisiin. Valintojen kriteereinä olivat tutkimuksen laatu, yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus. Toiseen vaiheeseen kutsuttujen konsortioiden hakemukset olivat korkeaa tieteellistä tasoa ja niillä arvioitiin olevan vahva potentiaali merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Kimmo Nuotio kuvailee rahoitettuja ohjelmia ja niiden hankkeita toiveikkaasti: ”Väestörakenteen muutos, elonkirjon köyhtyminen ja pandemiat ovat kaikki isoja yhteiskunnallisia haasteita, joihin nyt aloittavat ohjelmat pyrkivät löytämään ratkaisuja pitkäjänteisen tutkimuksen sekä laajan vuorovaikutustyön keinoin. Uudet rahoitettavat hankkeet näyttävät lupaavilta ja uskon niiden pääsevän hienosti liikkeelle.”

Lisätietoja

 

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?