Nya programdirektörer för RSF-program

10.3.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) har den 8 mars 2021 valt två nya programdirektörer på deltid för RSF-programmen Klimatförändringen och människan (CLIMATE) och Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY). Programdirektörerna beviljas finansiering för perioden 1.3.2021–30.9.2023.

CLIMATE-programmets nya programdirektör är Paula Schönach, specialsakkunnig inom hållbar utveckling vid Aalto-universitetet. LITERACY-programmets nya programdirektör är forskningsdirektör Jarmo Viteli från Tammerfors universitet.

RSF valde programdirektörerna utifrån deras vetenskapliga meriter, flervetenskapliga kompetens, erfarenhet av ledning och samordning i sektorsövergripande nätverk samt lämplighet för uppgiften.

En programdirektör har till uppgift att sammanställa programhelheten tillsammans med projekten inom programmet samt att främja samarbetet mellan RSF-program. Dessutom stärker programdirektören den strategiska forskningens samhälleliga genomslag och utvecklar RSF-programmens gemensamma verksamhet tillsammans med andra programdirektörer och Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk forskning. Programdirektörerna har ett anställningsförhållande till sina bakgrundsorganisationer.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
Anna Oravakangas
kommunikationsexpert
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?