Utvärderingen av RSF-programmens samhälleliga genomslag går framåt

1.7.2020

Finlands Akademi har fattat ett upphandlingsbeslut om utvärderingen av det samhälleliga genomslaget hos fyra forskningsprogram som finansierats av rådet för strategisk forskning (RSF). Forskningsprogrammen pågick åren 2016–2019. Kontraktet tilldelades konsultföretaget Gaia Consulting Oy. Resultaten av utvärderingen ska enligt planen offentliggöras i januari 2021.

Utvärderingen gäller följande fyra RSF-program:

Principerna och tillvägagångssätten för utvärderingen av RSF-programmen har tidigare presenterats i två bloggtexter: först av Jyrki Hakapää, som skrev om principerna för utvärderingsarbetet, och sedan av Kyösti Husso, som berättade om hur principerna tillämpas i praktiken.

Mer information

  • direktör Päivi Tikka, ansvarsområdet, tfn 0295 335 007
  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?