Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad (WORK)

Arbetslivet genomgår en global omvandling. Exempelvis robotiseringen, digitaliseringen och förändringar i arbetstagarnas kunskapsunderlag påverkar ofrånkomligen utvecklingen av arbetet och tiden i arbetslivet. Traditionella utbildnings- och examensstrukturer fungerar inte på bästa möjliga sätt, utan vi behöver nya flexibla metoder som gör det möjligt att lära sig och ta till sig nya kunskaper i alla skeden av livet. Forskningen inom temaområdet ska svara på utmaningar som gäller utbildningsinstitutionerna. Dessutom ska forskningen lägga fram konkreta lösningar på hur sådana färdigheter som framtidens arbetsliv kräver ska kunna identifieras och inlärningen av dessa färdigheter ska kunna främjas så att kompetensen och arbetslivets krav kan mötas. Inom temaområdet har man som mål att finna lösningar på hur existerande forskningsdata ska kunna utnyttjas för utveckling av utbildningen, lärandemiljöerna och kompetensen samt för att förutse nya kompetensbehov och framtida yrken.

En permanent förändring inom arbetsmarknaden förutsätter att också behovet av att reformera institutionerna, såsom regleringen av arbetsmarknaden och invandringspolitiken, ses över. Genom forskningen ökas kunskaperna om finländska tillväxtföretags betydelse när det gäller att ackumulera nytt kunnande samtidigt som det utreds vilka som är de kritiska faktorerna bakom framgångsrika tillväxtföretag. Forskningen inom temaområdet ska lägga fram konkreta lösningar på hur sådana färdigheter som framtidens arbetsliv kräver ska kunna identifieras och inlärningen av dessa färdigheter främjas.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Skills, education and the future of work (Taidot työhön)
Konsortieledare: Roope Uusitalo, Jyväskylä universitet

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Löntagarnas forskningsinstitut, Arbetshälsoinstitutet

Smart work in a platform economy (SWiPE)
Konsortieledare: Anne Kovalainen, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet, Näringslivets forskningsinstitut

Occupational restructuring challenges competencies (Polkuja työhön)
Konsortieledare: Rita Asplund, Näringslivets forskningsinstitut

Konsortiets sammansättning: Näringslivets forskningsinstitut, Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet

Competent workforce for the future (COPE)
Konsortieledare: Ilmo Keskimäki, Institutet för hälsa och välfärd

Konsortiets sammansättning: THL Institutet för hälsa och välfärd, Yrkeshögskolan Laurea, Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd

Mer information

  • programdirektör: specialforskare, docent Eveliina Saari,
    fornamn.efternamn(at)ttl.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?