Blogibanneri, jossa tekstit Blogi, Blogg, Blog

Från programdirektören: Fri vetenskap, offentlig diskussion och samarbete – den strategiska forskningens tre trådar

17.5.2022

”Taideteollisuus vaatii vapaan taiteen rinnalleen ollakseen elävää.” (En levande konstindustri kräver fri konst vid sin sida.) En sådan dekal fick jag när jag besökte Designmuseet i december. Citatet kommer från 1977, bl.a. från textilkonstnären Maija Isola, som designade Marimekkos Unikko-mönster. Jag funderade på vad detta skulle kunna innebära för strategisk forskning. Inspirerad av Isola tänkte jag på garn, och de trådar (vanligtvis två eller tre) som garnet består av.

I den strategiska forskningen kan man tydligt urskilja tre olika trådar. Den mittersta tråden är fri vetenskap – utan högklassig forskning kan de andra trådarna inte hålla ihop. Fri vetenskap innebär friheten att välja vad och hur man forskar. Detta gäller även för strategisk forskning – även om programmen för strategisk forskning ställer frågor som man söker svar på, så väljer forskarna vad och hur de forskar och hur de besvarar frågorna i programmet för strategisk forskning.

Den andra tråden är den offentliga diskussionen. Det handlar om att skapa dialog, öppna dörrar och vädra tankar. Och naturligtvis en av hörnstenarna i det demokratiska systemet. Eftersom strategisk forskning bedrivs som stöd för beslutsfattande, behöver den oundvikligen en offentlig diskussion vid sin sida. Detta kan ske på många sätt. I programmet Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT) har vi bland annat regelbundet skrivit till tidskriften Tekniikka & Talous i serien Teknologiamurrokset. Vid Designmuseet presenteras som bäst Intimitet i en datadriven kultur (IDA)-projektets utställning Intimitet, som granskar modets politisering och öppnar upp nya dimensioner av digitaliseringen.

Samarbetet med olika aktörer står i centrum för att skapa dialog. Till detta hör också den tredje tråden, att erbjuda lösningar och synvinklar som stöd för beslutsfattandet. I praktiken innebär detta att man deltar i olika skeden av beslutsfattandet, diskuterar med många aktörer och erbjuder forskningsinformation, även där ingen frågar efter det. I denna anda har vi bland annat organiserat diskussioner med ledamöter från Europaparlamentet – vi kallar dem "Eurofogar" – och liknande diskussioner har vi också hållit med riksdagsledamöter och riksdagsgrupper. Under det kommande året erbjuder vi dessa diskussioner åt de riksdagspartier som förbereder sig inför det kommande valet. Vi håller också på att skapa nya diskussionskanaler med näringslivet.

Forskning ger lösningar – att erbjuda högklassig forskningsinformation till olika aktörer i samhället är kärnan i strategisk forskning. Enligt Isolas tankegång kan den inte vara levande utan fri vetenskap och offentlig diskussion.

Har du frågor eller synpunkter?