Nytt informationssammandrag begrundar en reform av den sociala tryggheten genom en rättvis grön övergång

23.5.2022

Det andra Informationssammandraget som skapats som ett resultat av samarbetet mellan den strategiska forskningen och kommittén för social trygghet har publicerats. Informationssammandraget Biosfären, klimatförändringen och den sociala tryggheten (på finska) syntetiserar forskningen om sambandet mellan tryggandet av den biologiska mångfalden och bekämpningen av klimatförändringen och behovet av att förnya den sociala tryggheten.

Kunskapspartnerskap är en verksamhetsmodell för strategisk forskning som stärker samarbetet och dialogen mellan forskningen och beslutsfattandet och som resulterar i samlad information om det gemensamt överenskomna ämnesområdet. Informationssammandragen grundar sig på befintliga, redan publicerade eller pågående resultat. Projekt och programdirektörer inom strategisk forskning har samarbetat med kommittén för social trygghet sedan 2021. Det första Informationssammandraget som genomfördes i samarbete behandlade Finlands befolkningsstruktur och sociala trygghet.

Socialskyddskommitténs ordförande Pasi Moisio anser att Informationssammandraget om biosfären, klimatförändringen och den sociala tryggheten är unikt även internationellt. ”Klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överexploateringen av naturresurser leder till en hållbarhetskris som hotar mänsklighetens välfärd. Det nuvarande socialskyddssystemet har förberett sig på detta. Detta Informationssammandrag är forskarnas första strukturering av vilka frågor om social trygghet vi måste kunna besvara för att en rättvis grön övergång ska vara möjlig”, konstaterar Moisio.

Ett brytningsskede för hållbarhet som genomsyrar hela samhället är nödvändigt för att trygga en livsmiljö som upprätthåller livet och samtidigt säkerställa ett människovärdigt liv för alla medborgare. ”Brytningsskedet för hållbarhet och den gröna övergången förutsätter samhällelig förändringsförmåga, men också stabilitet. I bästa fall svarar framtidens sociala trygghet på båda behoven”, konstaterar Liisa Häikiö, direktör för forskningskonsortiet Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI), som deltagit i utarbetandet av Informationssammandraget.

Utarbetandet av Informationssammandraget har samordnats av programdirektörerna för strategisk forskning Paula Schönach (Klimatförändringen och människan, CLIMATE) och Mikael Hildén (Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland, PIHI). Utöver programdirektörerna deltog 18 forskare från tio RSF-finansierade projekt i utarbetandet av Informationssammandraget.

RSF-projekten och programdirektörerna bearbetade Informationssammandraget i växelverkan med kommittén för social trygghet i cirka ett halvår. När manuset var klart hade Ryssland invaderat Ukraina. ”Lösgörandet från Rysslands fossila bränslen på ett sätt som inte skapar ojämlikhet i det finländska samhället är ett exempel på en fråga som snabbt har hamnat i centrum för beslutsfattandet. Även om informationssammandraget behandlar till exempel förhållandet mellan social trygghet och energipolitik, behövs det betydligt mer aktiv dialog mellan forskningen och beslutsfattandet”, betonar programdirektör Paula Schönach.

Den sociala tryggheten kan utöver reaktiv eftervård dessutom ha en roll i prognostiseringen av förändringssituationer och beredskapen inför dem, påminner Mikael Hildén, programdirektören för det nyligen avslutade PIHI-programmet och nuvarande medlem i RSF. ”Välplanerade och genomförda sociala trygghetstjänster kan stärka befolkningens beredskap att svara på utmaningarna i samband med brytningsskedet för hållbarhet. Dessa omfattar en höjning av priset på fossil energi samt prisförhöjning för sådana förnödenheter där användningen av icke-förnybara naturresurser betonas i produktionen”, säger Hildén.

Päivi Tikka, direktör för ansvarsområdet för strategisk forskning, tackar de programdirektörer som samordnat utarbetandet av Informationssammandraget, kommittén för social trygghet samt kommitténs sektion för forskning och utvärdering för en fruktbar dialog. Kunskapspartnerskapet har bidragit till att miljö- och klimatfrågorna i högre grad än tidigare beaktas i planeringen av reformen av den sociala tryggheten. Forskarna har å sin sida utmanats att fundera över ramvillkoren för den gröna övergången och brytningsskedet för hållbarhet ur synvinkeln för systemet för social trygghet. ”Jag väntar med iver på nästa kunskapspartnerskap mellan den strategiska forskningen och kommittén för social trygghet, där man funderar på digitalisering och social trygghet”, konstaterar Tikka.

Läs Informationssammandraget om biosfären, klimatförändringen och den sociala tryggheten (2022) (pdf, på finska)

Kortfattat: Bekanta dig kortfattat med Informationssammandragets innehåll (pdf, på finska)

Har du frågor eller synpunkter?