Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokooste pohtii sosiaaliturvan uudistamista oikeudenmukaisen vihreän siirtymän kautta

23.5.2022

Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus-yhteistyön tuloksena syntynyt toinen tietokooste on julkaistu. Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokooste syntetisoi tutkimusta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan yhteyksistä sosiaaliturvan uudistustarpeisiin. 

Tietokumppanuus on strategisen tutkimuksen toimintamalli, jolla vahvistetaan yhteistyötä ja vuoropuhelua tutkimuksen ja päätöksenteon välillä ja jonka lopputuloksena syntyy koottua tietoa yhdessä sovitusta aihepiiristä. Tietokoosteet pohjautuvat olemassa oleviin, jo julkaistuihin tai työn alla oleviin tuloksiin. Strategisen tutkimuksen hankkeet ja ohjelmajohtajat ovat tehneet tietokumppanuus-yhteistyötä sosiaaliturvakomitean kanssa vuodesta 2021 alkaen. Ensimmäinen yhteistyössä toteutettu tietokooste käsitteli Suomen väestörakennetta ja sosiaaliturvaa.

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio pitää Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokoostetta kansainvälisestikin ainutlaatuisena. “Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja luonnonvarojen liikakäyttö johtavat ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavaan kestävyyskriisiin, johon nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole varautunut. Tämä tietokooste on ensimmäinen tutkijoiden jäsennys siitä, millaisiin sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin meidän on pystyttävä vastaamaan, jotta oikeudenmukainen vihreä siirtymä on mahdollinen”, Moisio toteaa.

Koko yhteiskunnan läpäisevä kestävyysmurros on välttämätön elämää ylläpitävän elonkehän turvaamiseksi ja samalla kaikille kansalaisille ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi. “Kestävyysmurros ja vihreä siirtymä edellyttävät yhteiskunnallista muutoskykyä, mutta myös vakautta. Parhaimmillaan tulevaisuuden sosiaaliturva vastaa molempiin tarpeisiin”, toteaa tietokoosteen kirjoittamiseen osallistunut Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI) -tutkimuskonsortion johtaja Liisa Häikiö.

Tietokoosteen laatimista ovat koordinoineet strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajat Paula Schönach (Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE -ohjelma) ja Mikael Hildén (Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi, PIHI -ohjelma). Ohjelmajohtajien lisäksi tietokoosteen kirjoittamiseen osallistui 18 tutkijaa kymmenestä strategisen tutkimuksen hankkeesta. 

Strategisen tutkimuksen hankkeet ja ohjelmajohtajat työstivät tietokoostetta vuoropuhelussa sosiaaliturvakomitean kanssa noin puoli vuotta. Kun koosteen käsikirjoitus oli valmis, Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. “Aktiivista vuoropuhelua tutkimuksen ja nopeastikin muuttuvaan maailmaan reagoivan päätöksenteon välillä tarvitaan merkittävästi lisää. Vaikka Elonkehä-tietokoosteessa käsitellään esimerkiksi sosiaaliturvan ja energiapolitiikan suhdetta, irtautuminen Venäjän fossiilisista polttoaineista tavalla, joka ei tuota eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, on esimerkki kysymyksestä, joka on nopeasti noussut päätöksenteon ytimeen”, ohjelmajohtaja Paula Schönach painottaa. 

Sosiaaliturvalla voi reaktiivisen jälkihoidon lisäksi olla rooli muutostilanteiden ennakoinnissa ja niihin varautumisessa, muistuttaa äskettäin päättyneen PIHI-ohjelman ohjelmajohtaja ja nykyinen STN:n jäsen Mikael Hildén. “Hyvin suunnitellut ja toteutetut sosiaaliturvan palvelut voivat vahvistaa väestön valmiuksia vastata kestävyysmurroksen haasteisiin, joihin liittyy fossiilisen energian hinnan nousu sekä sellaisten hyödykkeiden kallistuminen, joiden tuotannossa korostuu uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö”, Hildén toteaa.

Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Päivi Tikka kiittää tietokoosteen laatimista koordinoineita ohjelmajohtajia, sosiaaliturvakomiteaa sekä komitean tutkimus- ja arviointijaostoa hedelmällisestä vuoropuhelusta. Tietokumppanuus on myötävaikuttanut siihen, että  ympäristö- ja ilmastokysymykset otetaan aiempaa vahvemmin huomioon sosiaaliturvauudistuksen suunnittelussa. Tutkijat puolestaan on haastettu pohtimaan  vihreän siirtymän ja kestävyysmurroksen reunaehtoja sosiaaliturvajärjestelmän näkökulmasta. ”Odotan innolla pian käynnistyvää seuraavaa strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuutta, jossa pohditaan digitalisaatiota ja sosiaaliturvaa”, Tikka toteaa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?