Nya programdirektörer för strategisk forskning

22.6.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF) valde nya programdirektörer den 21 juni 2022. Professor Juha Helenius från Helsingfors universitet valdes till programdirektör för FOOD-programmet (Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem) och teamledare Mika Nieminen från Teknologiska forskningscentralen VTT Ab valdes till programdirektör för STEER-programmet (Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen). Programdirektörernas finansieringsperiod motsvarar FOOD- och STEER-programmens andra finansieringsperiod 1.9.2022–31.8.2025.

Besluten fattades med betoning på kandidaternas mångvetenskapliga innehållskompetens inom programmens teman, deras lednings- och samordningserfarenhet i sektorsövergripande nätverk samt deras lämplighet för uppgiften.

Den 13 juni beslutade RSF dessutom att bevilja fortsatt finansiering för programdirektörerna Asta Salmi (Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling, IMPRES) och Minna Lammi (Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle, CULT) för perioden 1.9.2022–31.8.2025. Asta Salmi är professor i hållbar affärsverksamhet vid Uleåborgs universitet och Minna Lammi är biträdande professor i hållbar affärsverksamhet vid Anglia Ruskin University i Cambridge.

En programdirektör har till uppgift att sammanställa programhelheten tillsammans med projekten inom programmet samt att främja samarbetet mellan RSF-finansierade program. Programdirektören svarar också för att utveckla och genomföra gemensam verksamhet mellan RSF-program. Programdirektörerna stärker den strategiska forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och Finlands Akademis ansvarsområde för strategisk forskning. Programdirektörens uppgift är en deltidsanställning och programdirektörerna står i anställningsförhållande till sin bakgrundsorganisation.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084

Har du frågor eller synpunkter?