Strategisen tutkimuksen uudet ohjelmajohtajat valittu

22.6.2022

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) valitsi 21.6.2022 uudet ohjelmajohtajat ohjelmille Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) ja Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet (STEER). FOOD-ohjelman ohjelmajohtajaksi valittiin professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta ja STEER-ohjelman ohjelmajohtajaksi tiimipäällikkö Mika Nieminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. Ohjelmajohtajien rahoituskausi on sama kuin FOOD- ja STEER-ohjelmien toinen rahoituskausi 1.9.2022–31.8.2025.

Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajapäätöksissä painotettiin valittujen monitieteistä sisältöosaamista ohjelman teemoista, johtamis- ja koordinointikokemusta monialaisissa verkostoissa sekä soveltuvuutta tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi STN myönsi 13.6.2022 ohjelmajohtajille Asta Salmi (Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä - IMPRES) ja Minna Lammi (Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa - CULT) rahoituksen toiselle rahoituskaudelle 1.9.2022–31.8.2025. Asta Salmi työskentelee kestävän liiketoiminnan professorina Oulun yliopistossa ja Minna Lammi kestävän yritystoiminnan apulaisprofessorina Anglia Ruskinin yliopistossa Cambridgessa.

Ohjelmajohtajan tehtävinä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa ja edistää toiminnallaan yhteistyötä STN:n rahoittamien ohjelmien välillä. Lisäksi ohjelmajohtajat vastaavat strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. He myös vahvistavat toiminnallaan strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Ohjelmajohtajan tehtävä on osa-aikainen ja ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatioonsa.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?