Ny webbplats ger koll på resultat från strategisk forskning

14.10.2021

Webbplatsen med resultat från den strategiska forskningen, ratkaisujatieteesta.fi, har nu öppnats. Den finskspråkiga webbplatsen presenterar de viktigaste resultaten av projekt som finansierats inom rådet för strategisk forsknings (RSF) forskningsprogram samt erbjuder källor med ytterligare information. Den erbjuder fenomenbaserad information och forskningsbaserade lösningar på aktuella frågor i vårt samhälle.

Tillgång till de nyaste forskningsrönen, policyrekommendationer och experter

Webbplatsen ratkaisujatieteesta.fi har byggts för att svara på utmaningar som identifierats i gränssnitten mellan forskning och beslutsfattande. En utmaning vid beslutsfattande och beslutsberedning är att hitta den nyaste och väsentligaste informationen i rätt tid och i sammanfattad form. En annan utmaning är att identifiera och hitta experter till exempel för samråd.

Ur forskarnas synvinkel är utmaningen ofta hur resultaten av forskningen kan förmedlas till beslutsfattare och hur i synnerhet yngre forskare kan identifieras som sakkunniga bland dem som deltar i policyprocesser.

Temahelheter hjälper hitta rätt

Webbplatsen baserar sig på lösningskorten för strategisk forskning, som publicerades första gången i tryckt form i februari 2019. Arbetet för att utveckla webbplatsen och digitalisera lösningskorten började år 2020. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt när nya strategiska forskningsprogram inleds och när projekten framskrider i sitt forsknings- och interaktionsarbete.

Webbplatsen är indelad i fyra temahelheter: omvälvningar inom teknologi, ekonomi och arbete; aktivt medborgarskap och föränderlig förvaltning; miljöförändring och naturresurser; samt välfärd och likabehandling. Helheterna består av lösningskort där forskare och programdirektörer inom den strategiska forskningen har sammanfattat projektens viktigaste forskningsresultat. Korten erbjuder en väg till ytterligare information, såsom policyrekommendationer och andra publikationer som berättar om forskningsresultaten. För varje kort finns också de projekt som utrett ämnet i fråga samt länkar till projektpresentationer och kontaktinformation.

Finn din väg till den strategiska forskningens resultat och lösningar

Den nya webbplatsen har producerats särskilt med tanke på beslutsfattare och beslutsberedare. Sajten erbjuder dock intressant innehåll för alla som är intresserade av forskningsbaserade lösningar och omfattande samhällsfrågor. Vi förväntar oss att till exempel journalister, lärare och studerande hittar sin väg till den strategiska forskningen och dess resultaten.

Besöken den finskspråkiga sajten på adressen ratkaisujatieteesta.fi. Korten uppdateras och nya policyrekommendationer läggs till regelbundet.

Vi publicerar forskningsbaserad information också på sociala medier med hashtaggen #ratkaisujatieteestä.

Webbplatsen ratkaisujatieteesta.fi är en del av temaåret för forskningsbaserad kunskap.

Mer information

  • planerare Helen Metsä, tfn 0295 335 063
  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?