Ratkaisujatieteesta.fi – väyläsi strategisen tutkimuksen tuloksiin on nyt auki

14.10.2021

Strategisen tutkimuksen uusi Ratkaisujatieteesta.fi-verkkopalvelu on avattu. Sivustolle on koottu strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmista rahoitettujen hankkeiden keskeiset tulokset ja polut lisätiedon lähteille.  Verkkopalvelu tarjoaa ilmiölähtöisesti tutkittua tietoa ja hankkeiden tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin.

Uusi verkkopalvelu auttaa löytämään uusimman tutkimustiedon, politiikkasuositukset ja asiantuntijat

Ratkaisujatieteesta.fi on rakennettu vastaamaan tutkimuksen ja päätöksenteon rajapintojen hyvin tunnistettuihin haasteisiin. Päätöksenteossa ja sen valmistelussa haasteena on löytää uusin ja olennaisin tieto oikeaan aikaan ja kiteytetyssä muodossa. Lisäksi haasteena on tunnistaa ja löytää asiantuntijat, joita kutsua esimerkiksi kuulemisiin.

Tutkijoiden näkökulmasta haasteena on taas usein se, miten oman tutkimuksen tulokset saisi välitettyä päätöksenteon prosesseihin ja miten varsinkin nuoremmat tutkijat voisivat tulla tunnistetuiksi asiantuntijoiksi politiikkaprosesseissa mukana olevien keskuudessa.  

Temaattiset kokonaisuudet vievät strategisen tutkimuksen hankkeiden tulosten äärelle

Ratkaisujatieteesta.fi -verkkopalvelu perustuu strategisen tutkimuksen ratkaisukortteihin, jotka julkaistiin painetussa muodossa ensimmäisen kerran helmikuussa 2019. Verkkopalvelun kehittäminen ja ratkaisukorttien muokkaaminen digitaaliseen muotoon aloitettiin vuonna 2020. Ratkaisujatieteesta.fi kehittyy jatkuvasti uusien strategisen tutkimuksen ohjelmien aloittaessa ja hankkeiden edetessä tutkimus- ja vuorovaikutustyössään.

Verkkopalvelu jakautuu neljään temaattiseen osioon: Teknologian, talouden ja työn murrokset; Osallistuva kansalaisuus ja muuttuva hallinta; Ympäristönmuutos ja luonnonvarat sekä Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus.  Osiot rakentuvat ratkaisukorteista, joissa strategisen tutkimuksen tutkijat ja ohjelmajohtajat ovat kiteyttäneet hankkeiden keskeisiä tutkimustuloksia. Kortit tarjoavat polun lisätietoon, kuten politiikkasuosituksiin ja muihin tutkimustuloksia valottaviin julkaisuihin. Kustakin ratkaisukortista löytyvät myös kyseistä aihetta tutkineet hankkeet sekä linkit hankkeiden esittelyyn ja yhteystietoihin.  

Löydä oma väyläsi strategisen tutkimuksen tuloksiin ja ratkaisuihin

Uusi verkkopalvelu on toteutettu erityisesti päättäjiä ja päätöksenteon valmistelijoita ajatellen. Palvelu tarjoaa kuitenkin mielenkiintoista sisältöä kaikille tutkimukseen perustuvista ratkaisuista ja laajoista yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneille. Odotamme esimerkiksi toimittajien, opettajien ja opiskelijoiden löytävän palvelusta väylän strategiseen tutkimukseen ja sen tuloksiin.

Tervetuloa tutustumaan palveluun osoitteessa Ratkaisujatieteesta.fi! Seuraa sivustoa myös jatkossa – kortit päivittyvät ja uusia politiikkasuosituksia lisätään säännöllisesti. 

Löydä tutkimukseen perustuvia ratkaisuja sosiaalisesta mediasta #RatkaisujaTieteestä -aihetunnisteella.

Ratkaisujatieteesta.fi on mukana Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmassa.

Lisätietoja

  • suunnittelija Helen Metsä, p. 029 533 5063
  • johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, p. 029 533 5123

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?