Lösningskort

Lösningskorten presenterar på ett fenomenorienterat sätt hela spektrumet av strategisk forskning. Korten erbjuder forskningsbaserade lösningar som tagits fram inom RSF-finansierade projekt. De hjälper med att hitta experter som har den senaste forskningskunskapen samt forskningsbaserade policyrekommendationer som rör aktuella samhällsfrågor. Lösningskorten har gjorts tillgängliga för beslutsfattare, beslutsberedera, medierna och alla som är intresserade av samhällsutveckling.

De ursprungliga korten har publicerats på finska och delats in i fyra teman:

  • omvälvningar inom teknik och arbete
  • klimatförändringen, naturresurser och energi
  • deltagande medborgarskap
  • välfärd och grundtrygghet.

Mer information om lösningskorten finns på finska.

Det finns också en sammanfattad version av kortpacken på engelska. Den engelskspråkiga packen togs fram för Finlands EU-ordförandeskap 2019.

Vi publicerar forskningsbaserad information också på Twitter med hashtaggen #ratkaisujatieteestä.

Du kan beställa lösningskortpacken (på finska eller engelska) via e-post: strateginentutkimus(at)aka.fi (rubrik: ”Ratkaisukortit”).

Har du frågor eller synpunkter?