Käynnistyvissä STN-ohjelmissa tutkitaan ilmastonmuutosta ja tiedon lukutaitoa

24.11.2020

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) teki rahoituspäätökset 9.11.2020 kahteen uuteen tutkimusohjelmaan valittavista konsortioista eli hankekokonaisuuksista. Uudet ohjelmat Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) ja Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) käynnistelevät toimintaansa jo vuoden 2020 aikana. Kummassakin ohjelmassa läpileikkaavana painopisteenä on yhteisöllisyys, joka korostaa yksilöä osana yhteiskuntaa.

Strategisen tutkimuksen rahoituksessa ohjelmilla on tärkeä merkitys. Ohjelmakokonaisuudella tavoitellaan suurempaa vaikuttavuutta kuin mitä erillisten hankkeiden kokoelmalla on mahdollista saavuttaa. Rahoituspäätöksiä tehdessään STN arvioi, millaisen ohjelmakokonaisuuden hankkeet yhdessä muodostavat.

Ensimmäinen askel ohjelmakokonaisuuden rakentumiselle on hakuilmoituksen ohjelmakuvaus, joka kertoo mitä ohjelmassa tavoitellaan. Seuraava on hahmottaa se, millaisten tutkimusaiheiden kanssa rahoitetut hankkeet työskentelevät.

Ohjelmakokonaisuuksien rakentumista tukevat strategisessa tutkimuksessa ohjelmajohtajat. Uusille LITERACY ja CLIMATE -ohjelmille haetaan ohjelmajohtajaa joulukuun alussa aukeavalla kutsuhaulla. Uudet hankkeet etsivät mahdollisia ohjelmajohtajahakijoita hankkeittensa ja niiden sidosryhmien piiristä. Tällä tavoin uusille ohjelmille löydetään niiden johtamiseen parhaiten soveltuvat ohjelmajohtajahakijat.

Ohjelmajohtajan keskeisimmät tehtävät ovat rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa, vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Ohjelmajohtajien ohella myös rahoitetut hankkeet osallistuvat aktiivisesti ohjelmatoimintaan.

Vuoden 2020 uudet STN-ohjelmat ja hankkeet

Ilmastonmuutos ja ihminen, CLIMATE (2020–2026)

Tutkimusohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko, LITERACY (2020–2026)

Tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?