Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Datalukutaito muodostuu datan ja siihen liittyvien keskeisten sosiaalisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten ymmärryksestä. Se on perusta eettiselle ja näyttöön perustuvalle päätöksenteolle. DataLit – yhteiskunta-, oikeus- ja tietojenkäsittelytieteitä yhdistävä hanke – kehittää ymmärrettäviä ja luotettavia käytäntöjä käyttää suomalaista sote-dataa. Yhteistyökumppaneina on monia kansallisia dataa hallinnoivia ja käyttäviä organisaatioita.

DataLit tuottaa työkaluja vastuulliseen ja luotettavaan rekisteridatan käyttöön, esim. menetelmän tuottaa anonymisoitua synteettista dataa. Hanke analysoi keskeisiä eettisiä käsitteitä – kuten yksityisyys – erilaisissa teknisissä, yhteiskunnallissista ja teknisissä konteksteissa ja selvittää kuinka viranomaiset voivat käyttää dataa sosiaalisesti kestävällä tavalla. Hanke tunnistaa datalukutaidon keskeiset haasteet ja edistää kansalaisten ja päätöksentekijöiden datalukutaitoa samalla osallistumalla julkisiin keskusteluihin datan käytöstä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?