Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Hankkeen tavoite on edistää kustannusvaikuttavaa, laadukasta ja jaettuun päätöksentekoon perustuvaa terveydenhuoltoa. Käypä hoito -suosituksiin yhdistetään tietoa hoitojen kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta. Uudempiin Vältä viisaasti -suosituksiin on koottu tieto tarpeettomista tai vältettävistä tutkimus- ja hoitokäytännöistä. Hankkeessa kehitetään välineitä uuden tiedon valossa vältettävien käytäntöjen vähentämiseen terveydenhuollon yksiköissä ja potilaan hoitopäätöksissä. Potilaiden ja ammattilaisten tarpeiden perusteella kehitetään digitaalinen palvelu Terveyskylään. Palvelun avulla potilaat voivat välittää toiveitaan ja kokemuksiaan hoidon vaikutuksista ammattilaisille yhteistä päätöksentekoa varten. Tutkimme tiedon lukutaitoa ja vuorovaikutusta ammattilaisten yhteisissä hoitokäytäntöjä koskevissa päätöksissä ja yksittäisen potilaan hoidon suunnittelussa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?