Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavat tieteelliset ilmiöt ovat monimutkaisia, ja niitä koskeva tieto on ristiriitaista. Tämä heikentää kansalaisten mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Monitieteisen FIN-SCI -hankkeen vastaus tähän ongelmaan on kehittää suomalaista tiedepääomaa, joka koostuu kulttuurisesta ja sosiaalisesta tiedepääomasta sekä tieteeseen liittyvästä toiminnasta. Yhdistämällä psykologian, neurotieteen, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta projekti luo uutta tietoa sujuvan tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tunne- ja neurokognitiivisista mekanismeista, ja luo tieteeseen pohjaavia menetelmiä tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tukemiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. FIN-SCI yhdistää tutkimusta monipuoliseen yhteistoimintaan tiedon hyödyntäjien kanssa. Tämän tuloksena luodaan uudenlaisia, toimivia käytäntöjä sekä monistettavia toimintamalleja tieteen saavutettavuuden tasa-arvon parantamiseksi.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?