Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Lainsäädäntö voi aiheuttaa kenelle tahansa odottamattomia ja tarpeettomia haittoja, jos sen tietoperusta on puutteellinen. Riski on erityisen suuri niille, joilla ei ole elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Kutsumme heitä hiljaisiksi toimijoiksi; muut puhuvat heistä ja heidän puolestaan. Hanke keskittyy etenkin niihin hiljaisiin toimijoihin, joiden asema nostattaa moraalisia jännitteitä. Tavoitteena on tunnistaa, kuinka hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja kuinka heihin kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat. Hanke tutkii myös Covid 19 -pandemian vaikutuksia lainsäädäntöpolitiikkaan. Aineisto koostuu lainsäädäntöasiakirjoista, haastatteluista, kyselyistä ja työpajojen tuottamasta materiaalista. Hanke pyrkii kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainsäädäntöä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?