Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi (2035Legitimacy)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen. Hiilineutraalisuustavoitteen teknisiä ja taloudellisista reunaehtoja tutkitaan enenevässä määrin. Sen sijaan sen yhteiskunnallisista ja legitimiteettivaikutuksista on vähemmän tutkimusta. Legitimacy2035 pyrkii täyttämään tätä aukkoa.

Hanke perustuu ajatukseen, että hiilineutraalisuustavoitetta ei voi ajaa väkisin läpi demokraattisessa yhteiskunnassa, vaan se edellyttää laajaa tukea. Hanke hyödyntää poikkitieteellistä otetta tutkiakseen 2035-tavoitteen legitimiteettiä ja mahdollisuuksia puuttua sen aiheuttamiin haasteisiin, erityisesti kansalaisten näkökulmasta.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto, johon sisältyy valtion- ja kunnallishallinnon edustajia, akateemisia partnereita sekä työnantaja-, työntekijä- ja kansalaisjärjestöjä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?