Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)

Ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on polarisoitunut. Vaikka suurimmalla osalla lapsista ja nuorista menee hyvin, niin osa voi huonosti. Kriisitilanteet kärjistävät polarisoitumista ja haitalliset seuraukset kasautuvat – rakenteellinen syrjintä lisää tilannekohtaista haavoittuvuutta. Ohjelman tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ohjelmassa etsitään tutkimukseen perustuvia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.

Hankkeet:

Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife)

Konsortion johtaja: Noora Ellonen, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Taina Laajasalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto

Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair)

Konsortion johtaja: Pekka Hakkarainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vuorovaikutusvastaava: Jari Kirsilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Turun yliopisto, A-klinikkasäätiö

Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta (IMAGINE)

Konsortion johtaja: Jari Lahti, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Janne Matikainen, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Tampereen yliopisto

Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B)

Konsortion johtaja: Niina Junttila, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Miia Laasanen, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell)

Konsortion johtaja: Kirsi Pyhältö, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Mika Niemelä, Oulun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?