Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD)

I programmet ligger fokus på säkerhet och tillit i en tid av informationsteknologier och hybridpåverkan. Vid sidan av traditionella hot mot säkerheten påverkar också de hot och möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför samt olika kriser – från förlust av naturen till klimatförändringen, finanskriser och maktpolitiska konflikter – verksamhetsmiljön på oförutsägbara sätt. Människors tillit till varandra, det allmänna och välfärdsstaten med sina skyddsnät samt processernas funktion är centrala styrkor i ett demokratiskt samhälle och dessa utmanas av förändringsfaktorer. Ju bättre man förstår förändringarna och deras dynamik, desto bättre kan man både bekämpa de säkerhetshot de medför och strukturera mångfalden av nya möjligheter. I programmet bygger man genom tvärvetenskaplig och interaktiv forskning upp en bred kunskapsbas och expertis för att identifiera och bekämpa säkerhetshot som rubbar tilliten samt för att stärka krishanteringen och överlevnadsförmågan. En övergripande förståelse för hur förändringsfaktorerna fungerar och är beroende av varandra stöder riskhanteringen och möjliggör nya, forskningsbaserade, hållbara lösningar som förbättrar beredskapen.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Designing Inclusive & Trustworthy Digital Public Services for Migrants in Finland (Trust-M)

Konsortieledare: Nitin Sawhney, Aalto-universitetet
Interaktionsansvarig: Viivi Eskelinen, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Esbo stad

Valuable breakages: repair and renewal of algorithmic systems (REPAIR)

Konsortieledare: Minna Ruckenstein, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Johannes Mikkonen, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, LUT-universitet, Tammerfors universitet, Demos Helsinki

Generation AI

Konsortieledare: Matti Tedre, Östra Finlands Universitet
Interaktionsansvarig: Kati Mäkitalo, Uleåborgs universitet

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands Universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Code School Finland, Joensuu Science Society, Heureka

The democratic epistemic capacities in the age of algorithms (DECA)

Konsortieledare: Mervi Pantti, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Minna Horowitz, Helsingfors universitet

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Östra Finlands Universitet, Finnish Youth Research Society

Mer information

  • programdirektör: universitetslektor, docent Karoliina Snell, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Har du frågor eller synpunkter?