Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD)

Ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Perinteisempien turvallisuusuhkien ohella niin digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomat uhat ja mahdollisuudet kuin erilaiset kriisit luontokadosta ilmastonmuutokseen, finanssikriiseihin ja valtapoliittisiin konflikteihin muokkaavat toimintaympäristöä ennakoimattomin tavoin. Ihmisten luottamus toisiinsa, julkiseen valtaan ja hyvinvointivaltioon turvaverkkoineen sekä prosessien toimintaan ovat demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä vahvuuksia, joita muutostekijät haastavat. Mitä paremmin muutoksia ja niiden dynamiikkaa ymmärretään, sitä paremmin voidaan sekä torjua niiden mukanaan tuomia turvallisuusuhkia että jäsentää uusien mahdollisuuksien kirjoa. Ohjelmassa rakennetaan monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa ja asiantuntijuutta luottamusta horjuttavien turvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistamiseksi. Muutostekijöiden toimintalogiikan ja keskinäisriippuvuuksien kokonaisvaltainen ymmärtäminen tukee riskienhallintaa ja mahdollistaa uudenlaisia tutkimukseen perustuvia, kestäviä ratkaisuja valmiuksien parantamiseksi.

Hankkeet:

Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille (Trust-M)

Konsortion johtaja: Nitin Sawhney, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Viivi Eskelinen, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki

Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

Konsortion johtaja: Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Johannes Mikkonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Demos Helsinki

Generation AI

Konsortion johtaja: Matti Tedre, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen Koodikoulu, Joensuun Tiedeseura, Heureka

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA)

Konsortion johtaja: Mervi Pantti, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Horowitz, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

  • ohjelmajohtaja: yliopistonlehtori, dosentti, Karoliina Snell, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?