Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY)

Tutkimusohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi. Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja työikäisten määrä vähenee. Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen haastavat kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita aina työelämästä demokratiaan. Ne vaikuttavat perherakenteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänkulun eri vaiheisiin, niin palveluiden tarpeeseen kuin tarjontaan sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin. Eläke-, terveydenhuolto- ja sosiaalimenot kasvavat, verotulot vähenevät, huoltosuhde heikkenee. Miltä hyvinvointivaltiomme näyttää ikärakenteeltaan muuttuneessa, erilaisessa Suomessa? Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on oleellista tutkia, miten väestölliset muutokset muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja miten muutoksiin voidaan sopeutua ja vaikuttaa.

Hankkeet:

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)

Konsortion johtaja: Taina Leinonen, Työterveyslaitos
Vuorovaikutusvastaava: Kristiina Kulha, Työterveyslaitos

Konsortion kokoonpano: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos

Muuttuva perheenmuodostus - Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX)

Konsortion johtaja: Marika Jalovaara, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Erika Lilja, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi

Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)

Konsortion johtaja: Antti Tanskanen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Tiina Helamaa, Väestöliitto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Väestöliitto

Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration (Mobile Futures)

Konsortion johtaja: Magdalena Kmak, Åbo Akademi
Vuorovaikutusvastaava: Saara Pellander, Siirtolaisuusinstituutti

Konsortion kokoonpano: Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti

Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable)

Konsortion johtaja: Maria Vaalavuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vuorovaikutusvastaava: Marjo Alaviitala, MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto

Konsortion kokoonpano: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto, Itä-Suomen yliopisto, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Lapin yliopisto

Lisätietoja:

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, puh. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?