Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD)

Ohjelmassa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen – elonkirjoon – hyvinvoinnin edellytyksenä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, miten elonkirjon köyhtyminen voidaan pysäyttää ja miten ekosysteemejä voidaan elvyttää. Yhteiskuntamme toimintakyky ja ympäristömme elinkelpoisuus rakentuvat luonnon monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien varaan. Vaikka elonkirjoa itseään on tutkittu paljon sekä Suomessa että maailmalla ja toimenpiteisiin on ryhdytty, ei elonkirjon köyhtymistä ole kyetty pysäyttämään. Miten puuttua luonnon monimuotoisuuden köyhtymiskehitykseen? Millaisia ovat ihmistoimien vähemmän tunnetut vaikutukset elonkirjoon? Entä millaisia ovat elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet? Elonkirjon köyhtymisen pysäyttämiseen ja sen elvyttämiseen tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja niiden yhteiskunnallinen toimeenpano edellyttävät monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusta.

Lisätiedot

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, puh. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?