Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD)

Ohjelmassa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen – elonkirjoon – hyvinvoinnin edellytyksenä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, miten elonkirjon köyhtyminen voidaan pysäyttää ja miten ekosysteemejä voidaan elvyttää. Yhteiskuntamme toimintakyky ja ympäristömme elinkelpoisuus rakentuvat luonnon monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien varaan. Vaikka elonkirjoa itseään on tutkittu paljon sekä Suomessa että maailmalla ja toimenpiteisiin on ryhdytty, ei elonkirjon köyhtymistä ole kyetty pysäyttämään. Miten puuttua luonnon monimuotoisuuden köyhtymiskehitykseen? Millaisia ovat ihmistoimien vähemmän tunnetut vaikutukset elonkirjoon? Entä millaisia ovat elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet? Elonkirjon köyhtymisen pysäyttämiseen ja sen elvyttämiseen tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja niiden yhteiskunnallinen toimeenpano edellyttävät monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusta.

Hankkeet:

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)

Konsortion johtaja: Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Jonna Kangasoja, Akordi Oy

Konsortion kokoonpano: SYKE, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Akordi Oy

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL)

Konsortion johtaja: Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Milla Unkila, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto,  LUT yliopisto

Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE)

Konsortion johtaja: Aki Tapio Sinkkonen, Luonnonvarakeskus
Vuorovaikutusvastaava: Niina Malinen, Luonnonvarakeskus

Konsortion kokoonpano: Luonnonvarakeskus, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

  • ohjelmajohtaja: tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?