Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot, TECH

Tutkimusohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, joka kohdistuu teknologiamurrosten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia siihen, mitkä ovat tietyn konkreettisen teknologiamurroksen ilmentymät ja mahdollinen hyöty Suomelle ja millaista inhimillisen toiminnan, instituutioiden ja toimintatapojen muutosta kyseisen teknologiamurroksen hyödyntäminen edellyttää. Lisäksi tutkimusohjelma vastaa siihen, millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat muutoksen etenemistä hallitusti ja niin, että prosessin lopputuloksena Suomen edellytykset hyödyntää teknologiamurroksia ovat mahdollisimman hyvät. Tutkimusryhmiltä odotetaan ehdotuksia keinoista, joilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään sellaiset inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka edistävät kykyä sopeutua teknologiamurrosten mahdollistamiin muutoksiin ja niihin liittyviin riskeihin.

Hankkeet:

Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä teknologiamurroksessa (COMBAT/Pointcloud)

Konsortion johtaja: Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus FGI
Vuorovaikutusvastaava: Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Paikkatietokeskus FGI, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Konsortion johtaja: Ville Kyrki, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kalle Laakso, Tampereen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Smart Energy -teknologiamurros - mahdollisuuksien hyödyntäminen Suomen kestävässä kasvussa toisella vuosisadalla (SET)

Konsortion johtaja: Armi Temmes, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Vera Järvenreuna, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Science Policy Research Unit (SPRU) / University of Sussex, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Motiva, Lappeenrannan kaupunki, Heureka

Teollisuuden digitaalinen murros (DDI)

Konsortion johtaja: Martti Mäntylä, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Suvi Lavinto, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT OY, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Turun yliopisto

Pilvipalvelut laajamittaisten vaihtelevan hajautetun energiantuotannon mahdollistajina (BCDC Energia)

Konsortion johtaja: Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Maija-Leena Huotari, Oulun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Oulun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto

Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä (Platform Value Now/PVN)

Konsortion johtaja: Ahti Salo, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Ilkka Lakaniemi, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Teknologian tutkimuskeskust VTT Oy, Aalto-yliopisto, International Institute for Applied Systems Analysis, Wilson Center, Jyväskylän yliopisto, Imperial College London

Lisätiedot

  • ohjelmajohtaja: tutkimusjohtaja Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, etunimi.sukunimi(at)etla.fi
  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, puh. 029 533 5067, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?