Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi (PIHI)

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttävät ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa. Kiertotaloudessa uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat kiertävät tehokkaasti ja kaikki materiaali- ja energiavirrat käytetään tarkasti. Tätä tavoitetta tukee Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelma. Tutkimusohjelmaan osallistuvilta tutkimusryhmiltä odotetaan ratkaisuja siihen, miten resurssien käyttöä voidaan tehostaa ja samalla tukea siirtymistä kiertotalouteen, joka tuo Suomeen osaamisperusteista kasvua ja vientiä. Tutkimuksen on vastattava myös siihen, mitkä ovat ilmastoneutraalin ja resurssiniukan yhteiskunnan edellytyksiä, ja millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat hallittua muutosta kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa. Tutkimusohjelman tavoitteena on löytää keinoja, joilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa.

Hankkeet:

Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (EL-TRAN)

Konsortion johtaja: Pami Aalto, Tampereen yliopisto,
Vuorovaikutusvastaava: Matti Kojo, Tampereen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena (SmartSea)

Konsortion johtaja: Jari Haapala, Ilmatieteen laitos
Vuorovaikutusvastaava: Simo-Matti Siiriä, Ilmatieteen laitos

Konsortion kokoonpano: Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO)

Konsortion johtaja: Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Jyrki Kangas, Itä-Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, European Forest Institute, Suomen ympäristökeskus


Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön hyväksi (ScenoProt) 

Konsortion johtaja: Anne Pihlanto, Luonnonvarakeskus
Vuorovaikutusvastaava: Titta Tapiola, Luonnonvarakeskus

Konsortion kokoonpano: Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Makery Oy, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Norwegian University of Life Sciences

 

Vuoden 2016 täydennyshaussa valittu hanke:

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka‚Äźainekierrossa (CloseLoop)

Konsortion johtaja: Maarit Karppinen, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Lammi, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: johtaja Mikael Hildén, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?