Rådet för strategisk forsknings temaberedning börjar – föreslå teman för nya program

10.10.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, öppnar en webbenkät för att samla in förslag till temaområden för 2025 års program för strategisk forskning. RSF beviljar finansiering för långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning som söker lösningar på betydande utmaningar i det finländska samhället och som stöder samhällspolitiken och samhällets funktioner och tjänster.

Enkäten kan besvaras 10.10–2.11.2023.

Hurdant är ett bra tema?

Genom enkäten strävar man efter att identifiera teman som

  • behandlar centrala utmaningar med tanke på Finlands framtid
  • förutsätter flervetenskaplig forskning då ny kunskap tas fram
  • är horisontella, berör många olika delområden i samhället och stöder både arbetsmarknadens och den offentliga sektorns utveckling och ekonomiska reformer
  • är tillräckligt olika i förhållande till tidigare års teman.

Inom ramen för temaberedningen eftersträvas dessutom utveckling av nya, förutseende kunskaps- och forskningskombinationer samt en viss långsiktighet som bär under hela den sexåriga programperioden. I temaenkäten söks inte enskilda forskningsämnen utan mångvetenskapliga helheter som uppfyller ovannämnda kriterier för ett bra tema. Det är också bra att beakta hurdana forskningsfrågor som redan har finansierats inom RSF-program.

Temaberedningen är också ett slags framsynsarbete. Målet är att identifiera samhälleliga kunskapsbehov och teman som sträcker sig långt in i framtiden och som kräver ny mångvetenskaplig och genomslagskraftig forskning för att bygga upp en bättre framtid.

Lämna förslaget senast 2.11

Temaförslagen ska lämnas in via enkätplattformen Viima senast den 2 november.

Viima gör det möjligt att lämna in egna förslag men också kommentera och diskutera andras förslag. Förhoppningen är att diskussionen i bästa fall leder till förslag som identifierar framtida utmaningar och som fördomsfritt förenar olika synvinklar och vetenskapsgrenar. Man kan också lägga till hashtaggar till förslagen. Det gör att man kan granska förslag även efter ämne.

RSF kommer att utnyttja de förslag som nu samlas in vid beredningen av kommande program. De insamlade förslagen kan också användas vid planeringen av RSF:s och Finlands Akademis program under kommande år. Materialet förvaras vid Finlands Akademi för eventuell fortsatt användning. Finlands Akademi och RSF har rätt att redigera eller radera förslag.

För att du ska kunna delta i enkäten måste du antingen skapa ett Viima-konto eller logga in t.ex. via ditt LinkedIn- eller Google-konto.

Temaenkäten

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?