Strategisen tutkimuksen neuvosto kutsuu mukaan teemavalmisteluun - ehdota teemoja uusille ohjelmille

10.10.2023

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) avaa kaikille avoimen verkkokyselyn, jolla kerätään ehdotuksia vuonna 2025 käynnistyvien strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoiksi. Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä tukea yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen ja palveluiden kehittämistä.

Teemakysely on avoinna 10.10.–2.11.2023.

Millainen on hyvä teema?

Kyselyllä pyritään tunnistamaan teemoja, jotka

  • käsittelevät Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita
  • edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta
  • ovat horisontaalisia ja koskettavat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita palvellen niin työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä kuin elinkeinoelämän uudistumista
  • ovat riittävän erilaisia suhteessa aiempien vuosien teemoihin.

Lisäksi teemavalmistelussa tavoitellaan uusien, ennakoivien osaamis- ja tutkimusyhdistelmien kehittämistä sekä pitkäjänteisyyttä, joka kantaa koko kuuden vuoden ohjelmakauden loppuun saakka. Teemakyselyllä ei haeta yksittäisiä tutkimusaiheita vaan monitieteisiä kokonaisuuksia, jotka täyttävät edellä mainitut hyvän teeman tunnusmerkit. Teemoja ehdotettaessa on myös hyvä ottaa huomioon, millaisiin kysymyksiin pureutuvaa tutkimusta on jo rahoitettu käynnissä olevissa STN-ohjelmissa.

Teemavalmistelussa on kyse myös ennakoinnista. Tavoitteena on tunnistaa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia yhteiskunnallisia tietotarpeita ja teemoja, joista tarvittaisiin uutta monitieteellistä ja vaikuttavaa tutkimusta paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Jätä ehdotuksesi 2.11. mennessä

STN pyytää jättämään ehdotuksia vuonna 2025 käynnistyvien strategisen tutkimuksen ohjelmien teemoiksi 2.11. mennessä Viima-kyselyalustan kautta.

Viima-kyselyalusta mahdollistaa omien ehdotusten jättämisen lisäksi myös muiden ehdotusten kommentoinnin ja niistä keskustelun. Parhaimmillaan keskustelun toivotaan johtavan tulevaisuuden haasteita tunnistaviin ehdotuksiin, jotka yhdistävät ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä tieteenaloja. Ehdotuksiin voi lisätä myös aihetunnisteita, mikä mahdollistaa jo alustalle jätettyjen ehdotusten tarkastelun aihepiireittäin.

STN hyödyntää nyt kerättäviä ehdotuksia tulevien ohjelmien teemavalmistelussa. Kerättyjä ehdotuksia voidaan käyttää myös STN:n ja Suomen Akatemian tulevien vuosien ohjelmasuunnittelussa. Kyselyaineisto säilytetään Suomen Akatemiassa mahdollista jatkokäyttöä varten. Suomen Akatemialla ja strategisen tutkimuksen neuvostolla on oikeus muokata ja/ tai poistaa ehdotuksia.

Kyselyyn osallistuminen edellyttää joko omien Viima-tunnusten luomista tai kirjautumista esimerkiksi LinkedIn- tai Google-tunnuksilla.

Teemakysely

Siirry teemakyselyyn

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?