61 ansökningar till RSF:s programutlysningar

12.1.2023

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysningar inom 2023 års program stängde den 11 januari. Till de två nya programmen för strategisk forskning inlämnades sammanlagt 61 preliminära ansökningar. Ansökningarna fördelades på följande sätt:

  • 21 ansökningar till programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)
  • 40 ansökningar till programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION).

Bedömningspaneler ska nu bedöma de preliminära ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, samhälleliga relevans och genomslag samt hur de passar in på programmens mål. Enligt en preliminär tidtabell ska RSF i mitten av mars fatta beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Mer information

Utlysningstexterna för strategisk forskning har publicerats (pressmeddelande 4.11.2022)

Har du frågor eller synpunkter?