Webbinarium om den strategiska forskningens utlysningar fre 25.11.

16.11.2022

Fredagen den 25 november kl.10.00–11.30 ordnas ett webbinarium om 2023 års utlysningar av finansiering för strategisk forskning. Webbinariet ordnas via MS Teams. Webbinariet går på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska. Webbinariet spelas inte in, så det kommer inte att finnas någon inspelning som kan ses i efterhand. Anmälningar senast tisdagen 22 november.


Rådet för strategisk forskning (RSF) öppnade två utlysningar för preliminära ansökningar den 4 november. Utlysningarna stänger den 11 januari 2023. Utlysningarna gäller de nya RSF-programmen Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) och Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION). Programmens övergripande prioritering är resiliens.


Anmäl dig till webbinariet här.


Statsrådets kansli kommer att ordna ett eget Teams-infomöte för forskare torsdagen den 24 november kl. 13.00–15.15. Målet med infomöte är att klargöra ministeriernas synpunkter på rättvis grön övergång, som är temat i RSF:s program för strategisk forskning 2023.
Läs mer om statsrådets infomöte (på finska).

Har du frågor eller synpunkter?