Temaenkäten om strategisk forskning 2022 har stängt – tack för alla förslag och konstruktiva kommentarer!

7.11.2022

Vår enkät om förslag till nya teman för den strategiska forskningen har avslutats. Inom utsatt tid fick vi in över 100 förslag till stöd för rådet för strategisk forsknings (RSF) temaarbete. Totalt 488 personer loggade in på enkäten, och det fördes en mycket aktiv och nyttig diskussion på enkätplattformen.

Vi tackar varmt alla som deltagit i enkäten för de nya temaidéerna och för den konstruktiva diskussion som förts för att utveckla dem. Ett aktivt deltagande i processen bidrar till att ta fram högklassiga temaförslag.

Samtliga förslag och kommentarer granskas som en del av RSF:s temaberedning. ”I och med enkäten kan man konstatera att den nuvarande helheten av pågående RSF-program i stor utsträckning täcker aktuella samhälleliga utmaningar och att det således till och med är en utmaning att hitta helt nya idéer. I enkätens resultat betonas framför allt den synnerligen konstruktiva och rika debatt som förts om förslagen”, kommenterar ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen från ansvarsområdet för strategisk forskning.

Beredningen av temana fortsätter nu vid RSF och i början av 2023 med en workshop för intressentgrupper. RSF ordnar som vanligt ett offentligt samråd i maj 2023 där utkastet till temaförslag ännu kan kommenteras. Efter evenemanget beslutar RSF det temaförslag som överlämnas till statsrådet för beslut. På basis av statsrådets temabeslut bereder RSF i höst 2023 de program för strategisk forskning som inleds 2024 samt deras utlysningar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?