Strategisen tutkimuksen teemakysely 2022 on päättynyt – kiitos ehdotuksista ja rakentavasta keskustelusta!

7.11.2022

Uusia strategisen tutkimuksen teemaehdotuksia kartoittanut kyselymme on päättynyt. Saimme määräaikaan mennessä yhteensä yli 100 ehdotusta strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) teematyön tueksi. Kyselyyn kirjautui yhteensä 488 käyttäjää, joiden kesken käytiin aktiivista ja erittäin hyödyllistä keskustelua.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita uusista teemaideoista sekä niiden kehittämiseksi käydystä rakentavasta keskustelusta. Aktiivinen osallistuminen prosessiin tukee laadukkaiden teemaehdotusten valmistelua.

Kaikki ehdotukset ja kommentit käydään läpi osana STN:n teemavalmistelua. ”Kyselyn myötä on havaittavissa, että nykyinen käynnissä olevien STN-ohjelmien kokonaisuus kattaa laajalti ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita ja näin ollen on jopa haastavaa keksiä täysin uusia teemaideoita. Kyselyn annissa korostuukin ennen kaikkea ehdotuksista käytävä varsin rakentava ja rikas keskustelu”, kommentoi strategisen tutkimuksen johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen.

Teemojen valmistelu jatkuu seuraavaksi neuvoston voimin sekä alkuvuodesta 2023 sidosryhmätyöpajalla. Lisäksi neuvosto järjestää toukokuussa 2023 jo perinteeksi muodostuneen avoimen teemakuulemistilaisuuden, jossa kiinnostuneilla on vielä mahdollisuus kommentoida teemaehdotusluonnosta. Tilaisuuden jälkeen STN tekee päätöksen teema-aloitteesta, joka luovutetaan valtioneuvostolle. Valtioneuvoston teemapäätöksen perusteella STN valmistelee syksyllä 2023 strategisen tutkimuksen vuonna 2024 käynnistyvät ohjelmat sekä niiden rahoitushaut.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?