Utlysningstexterna för två nya program för strategisk forskning har publicerats

3.11.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar två nya forskningsprogram. Programmen har formulerats utifrån från de temaområden som statsrådet fastställde i september. De nya programmen startar i höst 2022.

De nya programmen är

  • Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)
  • Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD).

Likabehandling är övergripande prioritering för bägge temana.

Programtiden är sex år. I de nya programmen är RSF beredd att finansiera 8–10 projekt med totalt ca 28 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om fortsatt finansiering.

Ansökan sker i två steg. Första stegets ansökningstid börjar den 3 november 2021 och går ut den 12 januari 2022. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som går vidare till andra steget väljs ut i mars 2022. RSF fattar besluten om de projekt som går vidare på basis av första stegets internationella kollegiala granskning.

Finansieringen beviljas till konsortier. Mer information om konsortiets struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.

Programtemana berör medborgarna i stor utsträckning

RSF-finansierad forskning syftar till att finna lösningar på stora samhällsutmaningar. Enligt Anu Kaukovirta, som tar över som rådets ordförande den 1 januari 2022 och som för närvarande är vice ordförande, gäller de nya programmen teman som under den senaste tiden har berört oss alla i stor utsträckning – säkerhet och tillit samt våra barns och ungas välfärd.

”Tanken om erfarenheter av likabehandling som en kritisk resurs är nära kopplad till båda temana. Å andra sidan är motsatsen till likabehandling tanken om de långvariga skador som ojämlikhet och diskriminering orsakar i vårt samhälle”, konstaterar Kaukovirta.

”Framtiden ligger på alla barns och ungas axlar, men de befinner sig i en mycket olika situationer vad gäller utgångspunkterna. Det pågår mycket forskning kring barn och unga, men det saknas en övergripande förståelse om stödjande åtgärder. I programmet betonar vi att barns och ungas röster ska höras. De är aktiva aktörer i samhället”, poängterar Kaukovirta.

Det andra programmet, Säkerhet och tillit i algoritmernas tid, fokuserar på nya slags utmaningar i vår tid. Enligt Kaukovirta undergräver bristen på förtroende demokratin. Hon påminner om att vi behöver en större förståelse om faktorer som hotar tilliten och säkerheten samt om hur de kan bekämpas på många olika nivåer.

”Säkerhet och tillit går hand i hand. Den krissituation som pandemin har skapat, de nya sätten att utnyttja information och de snabba förändringarna i vår informationsmiljö har utmanat vårt förtroende för varandra, beslutsfattarna och samhällets förmåga att agera och skydda oss. Också de mer traditionella säkerhetsriskerna finns kvar”, säger Kaukovirta.

Utlysningstexterna finns på svenska, finska och engelska.

Torsdagen 25.11.2021 kl. 11.00–12.30 ordnas ett info (webbinarium) om utlysningarna. Webbinariet går på finska, en frågor kan även ställas på engelska.

Mer information

Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)

  • vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, tfn 0295 335 103
  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195

Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD)

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi. 

Finlands Akademi, kommunikationen
Tiina Salo, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 084 

Har du frågor eller synpunkter?