Strategisen tutkimuksen kahden uuden ohjelman hakuilmoitukset julkaistu

3.11.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) käynnistää kaksi uutta tutkimusohjelmaa. Ohjelmat käsittelevät valtioneuvoston syyskuussa päättämiä teema-alueita. Uudet ohjelmat käynnistyvät syksyllä 2022.

Uudet ohjelmat ovat:

  • Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)
  • Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD)

Molempia teemoja läpileikkaava painopiste on yhdenvertaisuus.

Molemmat ohjelmat ovat kuusivuotisia. Niiden osalta STN varautuu rahoittamaan kahdessa avattavassa ohjelmahaussa yhteensä 8-10 hanketta, joiden rahoitus on ensimmäisen kolmivuotiskauden osalta yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Näihin ohjelmiin valittujen hankkeiden etenemistä tarkastellaan rahoituskauden puolivälissä, ja neuvosto päättää rahoituksen jatkamisesta tarkastelun perusteella.

Uusien ohjelmien kaksivaiheisen haun aiehaut aukeavat 3.11.2021 ja päättyvät 12.1.2022. Aiehaut ovat avoimia kaikille hakukelpoisille hakijoille. Hakujen toiseen vaiheeseen kutsuttavat hankkeet valitaan maaliskuussa 2022. STN tekee päätökset jatkoon kutsuttavista hankkeista ensimmäisen vaiheen kansainvälisiin vertaisarviointeihin perustuen.

Rahoitusta myönnetään konsortioille. Konsortion rakennetta, kokoonpanoa ja toimintaa koskevat kuvaukset ja ehdot sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät hakuilmoituksista.

Ohjelmien teemat koskettavat laajasti kansalaisia

STN:n rahoittaman tutkimuksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Neuvoston puheenjohtajana 1.1.2022 aloittavan ja nykyisin varapuheenjohtajana toimivan Anu Kaukovirran mukaan tämänkertaiset ohjelmahaut avataan meitä kansalaisia viime aikoina laajasti koskettaneista teemoista – turvallisuudesta ja luottamuksesta sekä lastemme ja nuortemme hyvinvoinnista. 

”Molempiin teemoihin linkittyy tiiviisti ohjelmia leikkaavan painopisteen ajatus yhdenvertaisuuden kokemuksesta kriittisenä voimavarana. Toisaalta yhdenvertaisuuden vastakohtana on ajatus eriarvoisuuden ja syrjinnän aiheuttamista pitkäaikaisista vahingoista yhteiskunnassamme”, Kaukovirta toteaa.

Tulevaisuus on kaikkien lasten ja nuorten harteilla, mutta he ovat lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisessa tilanteessa.  ”Lapsiin ja nuoriin liittyvää tutkimusta on meneillään paljon, mutta kokonaisvaltainen ymmärrys nuoria tukevista toimenpiteistä puuttuu.  Ohjelmassa korostamme sitä, että lasten ja nuorten oman äänen pitää kuulua. He ovat aktiivisia yhteiskunnan toimijoita”, Kaukovirta painottaa.  

Toinen avattava ohjelma, Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella, keskittyy aikamme uudenlaisiin haasteisiin. Kaukovirran mukaan luottamuspula horjuttaa demokratiaa. Hän muistuttaa, että tarvitsemme lisää ymmärrystä luottamusta ja turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja niiden torjunnasta monella eri tasolla.

”Turvallisuus ja luottamus kulkevat käsi kädessä.  Pandemian luoma kriisitilanne, tiedon uudenlainen käyttö ja nopeat muutokset informaatioympäristössämme ovat haastaneet luottamustamme toisiimme, päättäjiin ja yhteiskunnan kykyyn toimia ja turvata meitä.   Perinteisemmätkään turvallisuusriskit eivät ole kadonneet,” Kaukovirta summaa.

Hakuilmoitukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Hakuihin liittyvä hakuneuvontawebinaari järjestetään torstaina 25.11.2021 klo 11-12.30. Webinaari on suomenkielinen, mutta kysymykset voi esittää tarvittaessa myös englanniksi.

Lisätietoja

Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)

  • Tiedeasiantuntija Kyösti Husso, p. 029 533 5103
  • Tiedeasiantuntija Katri Huutoniemi, p. 029 533 5195

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD)

  • Tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067
  • Johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo
viestintäsuunnittelija
029 533 5084

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?