Utlysning öppnar: andra finansieringsperioden inom RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH)

1.6.2021

De konsortier inom RSF-programmet GROWTH som finansierades genom en kompletterande ansökningsomgång år 2018 har framskridit till sin halvtidsöversyn. En utlysning av fortsatt finansiering för konsortierna öppnas den 4 juni. Sista ansökningsdag är den 23 juni.

Rådet för strategisk forsknings (RSF) program består vanligen av två finansieringsperioder. Konsortierna skickar en ansökan om fortsatt finansiering till RSF för den andra finansieringsperioden. Utlysningen av fortsatt finansiering öppnas endast för de projekt som finansierats under den första perioden.

RSF beslutade att skjuta upp öppnandet av utlysningen när man överraskande fick veta att den 12 maj godkända planen för de offentliga finanserna innehåller en betydande nedskärning av RSF:s bevillningsfullmakt. Även om nedskärningarna enligt den nuvarande planen träder i kraft först från och med 2023, ville RSF innan GROWTH-utlysningen öppnades försäkra sig om att det inte uppstår några hinder för användningen av 2021 års medel. Utifrån de uppgifter som nu finns att tillgå har man bedömt att utlysningen kan öppnas.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?