Föreslå teman för 2023 års program för strategisk forskning

27.10.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har den 27 oktober öppnat en webbenkät för att samla in och ta fram förslag till temaområden för 2023 års program för strategisk forskning. RSF beviljar finansiering för långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning som söker lösningar på betydande utmaningar i det finländska samhället.

Enkäten kan besvaras 27.10–11.11.2021.

Hurdant är ett bra tema?

Genom enkäten strävar man efter att identifiera teman som

  • är centrala utmaningar för Finlands framtid
  • förutsätter flervetenskaplig forskning då ny kunskap tas fram
  • är horisontella och i stor utsträckning berör olika delområden i samhället
  • är tillräckligt olika i förhållande till tidigare års teman.

Inom ramen för temaberedningen eftersträvas dessutom utveckling av nya, förutseende kunskaps- och forskningskombinationer samt en viss långsiktighet som bär under den sexåriga programperioden. I temaenkäten söks inte enskilda forskningsämnen utan mångvetenskapliga helheter som uppfyller ovannämnda kriterier för ett bra tema. Det är också bra att beakta hurdana forskningsfrågor som redan har finansierats inom RSF-program.

Temaberedningen är ett slags framsynsarbete. RSF ser gärna att de svarande överväger förslagen med ett brett perspektiv och fokuserar på betydande samhälleliga utmaningar. Målet är att identifiera samhälleliga kunskapsbehov och teman som sträcker sig långt in i framtiden och som kräver ny mångvetenskaplig och genomslagskraftig forskning för att bygga upp en bättre framtid.

RSF har under tidigare år tagit minst två temainitiativ till statsrådet och efter statsrådets beslut startat nya program. Det har dock föreslagits nedskärningar i finansieringen av den strategiska forskningen, vilka skulle inverka från och med 2023. Därför bereder man sig också på att RSF eventuellt kommer att bereda endast ett temaförslag för statsrådet.

Lämna in förslag senast 11.11 – i år kan du också lägga till hashtaggar

Enkäten genomförs via webbapplikationen Viima, som gör det möjligt att lämna in egna förslag men också kommentera och diskutera andra förslag. Förhoppningen är att diskussionen i bästa fall leder till sektorsövergripande och mångvetenskapliga förslag som fördomsfritt förenar nya kunskaps- och forskningskombinationer samt växelverkan. I år kan man också lägga till hashtaggar till förslagen. Det gör att man kan granska förslag även temavis.

RSF kommer att utnyttja de förslag som nu samlas in vid beredningen av kommande program. De insamlade förslagen kan också användas vid planeringen av RSF:s och Finlands Akademis program under kommande år. Materialet förvaras vid Finlands Akademi för eventuell fortsatt användning. Materialet arkiveras så långt möjligt också vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) för att eventuellt användas senare inom forskning och undervisning. Allt material som arkiveras hos FSD anonymiseras. Finlands Akademi och RSF har rätt att redigera och/eller radera förslag.

För att du ska kunna delta i enkäten måste du antingen skapa ett Viima-konto eller logga in t.ex. via ditt LinkedIn- eller Google-konto.

Gå till temaenkäten

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?