Ehdota uutta teemaa strategisen tutkimuksen 2023 ohjelmalle

27.10.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on avannut 27.10. kaikille avoimen verkkokyselyn, jolla kerätään ehdotuksia strategisen tutkimuksen 2023 ohjelman teemaksi. Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Teemakysely on avoinna 27.10.–11.11.2021.

Millainen on hyvä teema?

Kyselyllä pyritään tunnistamaan teemoja, jotka

  • ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä
  • edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta
  • ovat horisontaalisia ja koskettavat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueita
  • ovat riittävän erilaisia suhteessa aiempien vuosien teemoihin.


Lisäksi teemavalmistelussa tavoitellaan uusien, ennakoivien osaamis- ja tutkimusyhdistelmien kehittämistä sekä pitkäjänteisyyttä, joka kantaa kuuden vuoden ohjelmakauden ajan.  Teemakyselyllä ei haeta yksittäisiä tutkimusaiheita vaan monitieteisiä kokonaisuuksia, jotka täyttävät edellä mainitut hyvän teeman tunnusmerkit. On hyvä myös ottaa huomioon, millaisiin kysymyksiin pureutuvaa tutkimusta on jo rahoitettu STN-ohjelmissa.

Teemavalmistelussa on kyse ennakoinnista. Vastaajien toivotaan miettivän ehdotuksia laajalla perspektiivillä keskittyen merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on tunnistaa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia yhteiskunnallisia tietotarpeita ja teemoja, joista tarvittaisiin uutta monitieteellistä ja vaikuttavaa tutkimusta paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Strategisen tutkimuksen neuvosto on aikaisempina vuosina tehnyt vähintään kaksi teema-aloitetta valtioneuvostolle ja käynnistänyt valtioneuvoston päätöksen jälkeen uudet STN-ohjelmat. Strategisen tutkimuksen rahoitukseen on kuitenkin esitetty leikkauksia, jotka vaikuttaisivat vuodesta 2023 alkaen. Siksi valmistelussa varaudutaan myös siihen, että STN valmistelisi vain yhden teemaehdotuksen valtioneuvostolle.

Jätä ehdotuksesi 11.11. mennessä - uutuutena mahdollisuus lisätä aihetunnisteita

Viima-kyselyalusta mahdollistaa omien ehdotusten jättämisen lisäksi myös muiden ehdotusten kommentoinnin ja niistä keskustelun. Parhaimmillaan keskustelun toivotaan johtavan monialaisiin ja monitieteellisiin ehdotuksiin, jotka yhdistävät ennakkoluulottomasti uusia osaamis- ja tutkimusyhdistelmiä sekä vuorovaikutteisuutta. Tänä vuonna ehdotuksiin voi lisätä myös aihetunnisteita, mikä mahdollistaa ehdotusten tarkastelun aihepiireittäin.

STN hyödyntää nyt kerättäviä ehdotuksia tulevien ohjelmien teemavalmistelussa. Kerättyjä ehdotuksia voidaan käyttää myös STN:n ja Suomen Akatemian tulevien vuosien ohjelmasuunnittelussa. Kyselyaineisto säilytetään Suomen Akatemiassa mahdollista jatkokäyttöä varten. Materiaali arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan myös Tietoarkistoon myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Tietoarkistoon arkistoitava aineisto anonymisoidaan. Suomen Akatemialla ja strategisen tutkimuksen neuvostolla on oikeus muokata ja/ tai poistaa ehdotuksia.

Kyselyyn osallistuminen edellyttää joko omien Viima-tunnusten luomista tai kirjautumista esimerkiksi LinkedIn- tai Google-tunnuksilla.

Siirry teemakyselyyn

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?