Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA)

Tutkimusohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen. Siinä rahoitetaan tutkimusta, joka hakee ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmän uudistamiseen. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia siihen, mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja nyky-Suomessa, ja miten tasa-arvoa voidaan edistää peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistamisen yhteydessä. Niin ikään odotetaan näkemyksiä siihen, millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat innovatiivista kokeilutoimintaa, kokeiluista oppimista ja instituutioiden muutosta siten, että lopputuloksena on kokonaisuutena onnistunut peruspalveluiden ja etuusjärjestelmien uudistaminen. Tutkimusryhmiltä edellytetään ehdotuksia myös siihen, miten parhaiten huolehditaan siitä, että yksilö-, ryhmä- ja instituutiotasolla on käytettävissä ne kyvykkyydet ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat sopeutumisen peruspalvelu- ja etuusjärjestelmän uudistukseen tasa-arvoisesti. 

Hankkeet:

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Konsortion johtaja: Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kirsti Karila, Tampereen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll)

Konsortion johtaja: Marjut Jyrkinen, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Mira Karjalainen, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Hanken

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA)

Konsortion johtaja: Mikko Niemelä, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Milla Ikonen, Kela

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Stockholm University, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto

Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja/PSE)

Konsortion johtaja: Tuomas Pekkarinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT 
Vuorovaikutusvastaava: Annukka Klinge, Walter ry

Konsortion kokoonpano: VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto / Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Walter ry

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)

Konsortion johtaja: Matti Tuomala, Tampereen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos

Konsortion kokoonpano: Tampereen yliopisto, Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Stockholm University, Kela 

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual)

Konsortion johtaja: Heidi Westerlund, Taideyliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

Konsortion kokoonpano: Taideyliopisto, Cupore, Työterveyslaitos, LUT-yliopisto, Turun yliopisto

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: työelämäprofessori Olli Kangas, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?