Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN)

Ihmisten mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ovat muuttuneet. Uudet hallinnan tavat ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien muutokset nostavat esille tarpeen arvioida, miten ja missä ihmiset pystyvät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Arvioinnin tueksi tarvitaan poliittisten järjestelmien laaja-alaista tuntemusta ja ymmärrystä globaalissa toimintaympäristössä. Tiedon määrä ja luonne muuttuvat, ja samalla ihmisten tietopohja erilaistuu ja eriytyy, mistä voi seurata yksipuolistumista ja pois sulkemista.

STN-ohjelma Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) valaisee tietotarpeita ja haasteita, joita globaalit muutokset aiheuttavat suomalaisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja vakauteen. Tutkimuskokonaisuuksilta odotetaan vastauksia ja ratkaisuja tarpeeseen lisätä poliittisten järjestelmien tuntemusta toimintaympäristön kansainvälistyessä. Lisäksi tutkimusohjelma ennakoi muutoksia tavalla, joka antaa paremmat valmiudet lähentää instituutioita ja kansalaisia toisiinsa, vahvistaa kansalaisten osallistumista sekä luottamusta eri väestöryhmien välillä ja myös suhteessa julkiseen valtaan. Tutkimusryhmät tunnistavat ja kehittävät toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen politiikanteon nopeatahtisuus ja yhteiskunnallisten uudistusten vaatima pitkäjänteisyys.

Hankkeet:

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) 
Konsortion johtaja: Anu Kantola, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Anna Björk, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turun yliopisto, Stanfordin yliopisto

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO)
Konsortion johtaja: Maija Setälä, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Henri Vogt, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Åbo Akademi

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)
Konsortion johtaja: Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus

Konsortion kokoonpano: Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Kaisa Korhonen-Kurki, kaisa.korhonen(at)syke.fi
  • johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, puh. 029 533 5064, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?