Osaavat työntekijät - menestyvät työmarkkinat (WORK)

Työelämä on globaalissa murroksessa. Työn ja työurien kehitykseen vaikuttavat vääjäämättömästi muun muassa robotisaatio, digitalisaatio ja työntekijöiden osaamispohjan muutokset. Perinteiset koulutus- ja tutkintorakenteet eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, vaan tarvitaan uudenlaisia, joustavia tapoja, jotka mahdollistavat oppimisen ja uuden omaksumisen kaikissa elämän vaiheissa. Teeman tutkimuksen tulisi kyetä vastaamaan haasteisiin, jotka kohdistuvat koulutuksen instituutioihin. Lisäksi tutkimuksen tulisi esittää konkreettisia ratkaisuja, joilla tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja voitaisiin tunnistaa ja niiden omaksumista voitaisiin edistää siten, että osaaminen ja työelämän vaatimukset kohtaisivat. Teemassa haetaan ratkaisuja siihen, miten jo olemassa olevaa tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää koulutuksen, oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisessä sekä uusien osaamistarpeiden ja tulevaisuuden ammattien ennakoinnissa.

Työmarkkinoiden pysyvä muutos edellyttää myös instituutioiden, kuten työmarkkinoiden säätelyn ja maahanmuuttopolitiikan, uudistamistarpeiden tarkastelua. Tutkimuksella myös lisätään tietoa suomalaisten kasvuyritysten merkityksestä uuden osaamisen kartuttamiselle sekä selvitetään, mitkä ovat menestyneiden kasvuyritysten taustalla olevat kriittiset tekijät. Teeman tutkimuksen tulisi esittää konkreettisia ratkaisuja, joilla uusia tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja voitaisiin tunnistaa ja niiden omaksumista edistää.

Hankkeet:

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (Taidot työhön)
Konsortion johtaja Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, VATT, Palkansaajien Tutkimuslaitos, Työterveyslaitos

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella (SWiPE)
Konsortion johtaja Anne Kovalainen, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen (Polkuja työhön)
Konsortion johtaja Rita Asplund, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Konsortion kokoonpano: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Turun yliopisto, Työterveyslaitos

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali‚Äź ja terveydenhuollon murroksessa (COPE)
Konsortion johtaja Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Konsortion kokoonpano: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Laurea ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Eveliina Saari, etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?