59 ansökningar till RSF:s programutlysningar

22.3.2024

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysningar inom 2024 års program stängde den 21 mars. Till de två nya programmen för strategisk forskning inlämnades sammanlagt 59 preliminära ansökningar. Ansökningarna fördelades på följande sätt:

  • 37 ansökningar till programmet Demokratins framtid (DEMOC)
  • 22 ansökningar till programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WAWE)

Bedömningspaneler ska nu bedöma de preliminära ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, samhälleliga relevans och genomslag samt hur de passar in på programmens mål. Enligt en preliminär tidtabell ska RSF i maj fatta beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Har du frågor eller synpunkter?