Ännu inget beslut om programteman för strategisk forskning 2024

14.11.2023

Statsrådets beslut om nya programteman för strategisk forskning har försenats. De temaförslag som rådet för strategisk forskning (RSF) lade fram i somras diskuteras fortfarande, vilket är anledningen till att RSF inte har kunnat öppna programutlysningarna inom samma tidsram som under tidigare år.

RSF kommer att publicera utlysningsmaterialet så snart som möjligt efter statsrådets beslut. Efter beslutet finns det cirka två månader tid för det första utlysningssteget, vilket är samma som under tidigare år.

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse och stort genomslag i samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar. Ett viktigt element i forskningen är tätt samarbete mellan de som producerar och de som utnyttjar forskningens resultat.

Mer information

  • ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, strateginentutkimus(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
viestinta@aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?