Rådet för strategisk forskning slutar bevilja EU-motfinansiering

22.3.2022

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, slutar bevilja nationell EU-motfinansiering. 2021 blev det sista året som RSF beviljade finansieringen.

Motfinansiering beviljades till forskningsorganisationer på basis av sådana forskningsprojekt som hade finansierats inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s förra ramprogram för forskning och innovation. Målet med finansieringen var att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande Horisontutlysningar. Horisont 2020 har avslutats, vilket betyder att nya utlysningar inte längre öppnas och nya finansieringsbeslut inte fattas. Det innebär dessutom att RSF från och med 2022 inte kommer att bevilja EU-motfinansiering.

Att motfinansieringen upphör påverkar inte tidigare finansieringsbeslut. Utbetalningen av tidigare beviljad motfinansiering sker normalt.

Åren 2015–2021 beviljade RSF årligen ca 4 miljoner euro i EU-motfinansiering. Antalet enskilda bifall och finansieringssummorna varierade betydligt. Årligen har RSF fattat 42–100 positiva motfinansieringsbeslut, och storleken på de enskilda finansieringarna har varierat från några tusen till flera hundra tusen euro. Motfinansiering beviljades främst till forskningsinstitut och universitet.

För att förbättra förvaltningen och genomslaget av sin finansiering koncentrerar sig RSF i fortsättningen på att finansiera omfattande konsortier i sina forskningsprogram.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, tfn 0295 335 103

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?