Strategisen tutkimuksen neuvoston EU-vastinrahoituksen myöntäminen päättyy

22.3.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) vuosittain myöntämä kansallinen vastinrahoitus EU-hankkeisiin on päättynyt vuoteen 2021. Vastinrahoitusta myönnettiin tutkimusorganisaatioille, joihin oli saatu hankerahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista. Rahoituksen tavoitteena oli kannustaa tutkimusorganisaatioita osallistumaan Horisontti 2020-puiteohjelman kolmannen pilarin seuraavien hakukierrosten hankevalmisteluun. Horisontti 2020 -puiteohjelma on päättynyt eikä sen alta enää myönnetä uusia rahoituspäätöksiä. Uutta vastinrahoitustakaan ei siten myönnetä vuodesta 2022 alkaen.

Vastinrahoituksen päättyminen ei vaikuta jo tehtyihin rahoituspäätöksiin. Aiemmin myönnettyjen vastinrahojen maksatukset suoritetaan normaalisti.

Vuosina 2015–2021 STN myönsi EU-vastinrahoitusta vuosittain noin 4 miljoonaa euroa. Yksittäisten vastinrahoituksen myöntöjen lukumäärät ja suuruudet ovat vaihdelleet merkittävästi. Vuosittain erillisiä vastinrahoitusmyöntöjä on ollut 42–100 kappaletta ja yksittäisten myöntöjen suuruudet ovat vaihdelleet muutamasta tuhannesta useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Vastinrahamyönnöt kohdistuivat pääasiassa tutkimuslaitoksille ja yliopistoille.

Rahoituksensa hallinnoinnin ja vaikuttavuuden tehostamiseksi STN keskittyy jatkossa suurten konsortioiden rahoittamiseen tutkimusohjelmissaan.

Lisätietoja

Tiedeasiantuntija Kyösti Husso, puh. 029 533 5103

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?