Beslut klart om 2023 års tema för den strategiska forskningen

6.10.2022

Statsrådet har beslutat att rättvis grön övergång blir temat för de strategiska forskningsprogram som inleds 2023. Programmens övergripande prioritering blir resiliens.

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ i anslutning till Finlands Akademi som har till uppgift att finansiera långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning. Forskningen ska ta fram lösningar på stora utmaningar i det finländska samhället. Forskningen stärker dessutom näringslivets förnyelse och konkurrenskraft samt bidrar till utvecklingen av arbetslivet och den offentliga sektorn.

RSF:s ordförande Anu Kaukovirta berättar att rådet förbereder sig på att öppna två sexåriga forskningsprogram utifrån det nu beslutade temat.

”Vi lever mitt i en grön övergång. Genom långsiktiga och fördomsfritt flervetenskapliga forskningsprojekt som sammanför olika vetenskapsgrenar och perspektiv kan man bygga upp ett långtgående kunskapsunderlag för att sätta fart på den gröna övergången och stärka dess rättvishet. Detta gäller både energiövergången, resursfrågorna och de samhälleliga lösningar som den gröna övergången förutsätter”, konstaterar Kaukovirta.

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med dem som använder forskningsdata. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslutsfattande. RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel. På sått bidrar man till att högklassiga forskningsrön når ut till dem som utnyttjar forskningsresultat.

Enligt en preliminär uppskattning kommer utlysningstexten och anvisningarna att publiceras i början av november på Finlands Akademis webbplats. Utlysningens första steg är öppen fram till början av januari 2023.

Mer information

Programansvariga:

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195

Temaberedning:

  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?