Strategisen tutkimuksen teema vuodelle 2023 päätetty

6.10.2022

Valtioneuvosto on päättänyt vuonna 2023 käynnistyvien strategisen tutkimuksen ohjelmien teemaksi oikeudenmukaisen vihreän murroksen. Teemasta avattavien ohjelmien läpileikkaava painopiste on resilienssi. 

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Lisäksi tutkimus palvelee elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä.

STN:n puheenjohtaja Anu Kaukovirta kertoo, että neuvosto valmistautuu avaamaan nyt päätetystä teemasta kaksi kuusivuotista tutkimusohjelmaa. 

"Elämme keskellä vihreää murrosta. Pitkäjänteisillä sekä ennakkoluulottomasti eri tieteenaloja ja näkökulmia yhdistävillä monitieteisillä tutkimushankkeilla voidaan rakentaa kauaskantoista tietopohjaa vihreän murroksen siivittämiseksi ja murroksen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi. Tämä koskee niin energiasiirtymää, resurssikysymyksiä kuin vihreän murroksen edellyttämiä yhteiskunnallisia ratkaisuja", toteaa Kaukovirta.

Strategisen tutkimuksen rahoitus on tarkoitettu laajoille, monitieteisille tutkimushankkeille eli konsortioille, joiden toiminnassa korostuu jatkuva vuorovaikutus tiedon käyttäjien kanssa. Strategisella tutkimuksella vahvistetaan yhteiskunnallista ongelmanratkaisukykyä ja parannetaan päätöksenteon tietopohjaa. STN odottaa ohjelmiin valittavilta hankkeilta aktiivista, koko tutkimuksen elinkaaren kattavaa vuorovaikutusta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken, jotta korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa tiedonhyödyntäjät.

Hakuilmoitus ja -ohjeet julkaistaan alustavan tiedon mukaan marraskuun alussa Suomen Akatemian verkkosivuilla, ja aiehaku on avoinna tammikuun 2023 alkupuolelle asti.

Lisätietoja

Teemasta avattavien ohjelmien hakuvastaavat:

  • tiedeasiantuntija Tuomas Katajarinne, p. 029 533 5067
  • tiedeasiantuntija Katri Huutoniemi, p. 029 533 5195

Teemavalmistelu:

  • johtava tiedeasiantuntija Pilvi Toppinen, p. 029 533 5064

 Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Tiina Salo, viestintäsuunnittelija
p. 029 533 5084
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?