74 ansökningar till RSF:s programutlysningar

12.1.2022

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysningar inom 2022 års program stängde den 12 januari. Till de två nya programmen för strategisk forskning inlämnades sammanlagt 74 preliminära ansökningar. Ansökningarna fördelades på följande sätt:

  • 50 ansökningar till programmet Barn och unga – välmående framtidsformare (YOUNG)
  • 24 ansökningar till programmet Säkerhet och tillit i algoritmernas tid (SHIELD)

Bedömningspaneler ska nu bedöma de preliminära ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, samhälleliga relevans och genomslag samt hur de passar in på programmens mål. Enligt en preliminär tidtabell ska RSF i mitten av mars fatta beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Har du frågor eller synpunkter?