Temaenkäten om strategisk forskning har stängt – tack för alla förslag och kommentarer!

12.11.2021

Vår enkät om nya programteman för 2023 har stängt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 116 förslag till stöd för rådet för strategisk forsknings (RSF) temaarbete. Totalt 343 användare loggade in på enkäten, och det fördes en aktiv och mycket nyttig diskussion mellan dem.

Samtliga förslag och kommentarer granskas som en del av RSF:s temaberedning. Beredningen av temana fortsätter nu vid RSF och i början av 2022 med workshop för intressentgrupper. RSF ordnar också åter ett offentligt samråd i maj 2022 där utkasten till temaförslag ännu kan kommenteras. Efter evenemanget RSF fattar beslut om de temaförslag som överlämnas till statsrådet. På basis av statsrådets temabeslut bereder RSF i höst 2022 det program för strategisk forskning som inleds 2023 samt utlysningen om det. RSF har under tidigare år tagit minst två temainitiativ till statsrådet och efter statsrådets beslut startat nya program. Det har dock föreslagits nedskärningar i finansieringen av den strategiska forskningen, vilka skulle inverka från och med 2023. Därför bereder man sig också på att RSF eventuellt kommer att bereda endast ett temaförslag för statsrådet.

Vi tackar varmt alla som deltagit i enkäten för värdefulla förslag och synpunkter. Ett aktivt deltagande i processen bidrar till att ta fram högklassiga temaförslag.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?