Nya temautkasten för strategisk forskning betonar likabehandling

4.5.2021

Rådet för strategisk forskning (RSF) presenterar två nya temaförslag vid ett offentligt samråd på webben torsdagen den 20 maj kl. 13.00–14.15 (se anmälningslänken nedan):

  • Barn och unga – välmående framtidsformare
  • Säkerhet och tillit i algoritmernas tid

  • Övergripande prioritering: Likabehandling

RSF finansierar forskning av högsta kvalitet som har stort genomslag i samhället och som söker lösningar på stora samhällsutmaningar. RSF:s finansieringsprogram byggs upp runt olika teman. RSF:s särskilda uppgift är att årligen för statsrådet bereda ett förslag om nya teman för den strategiska forskningen. Nu bereds teman för 2022 års RSF-program.

Temaberedning kräver framsyn och vidsynthet

Ett viktigt element i temaberedningen är att identifiera aktuella samhälleliga utmaningar som inte bara är betydande i fråga om omfattning utan också av sådan art att lösandet av dem förutsätter ett flervetenskapligt och interaktivt forskningsgrepp samt en lång tidshorisont som de sexåriga programmen möjliggör. I denna uppgift stöds RSF av en interaktiv beredningsprocess, genom vilken olika perspektiv från olika vetenskapsområden och samhället i stor utsträckning fås med i arbetet.

Rådets ordförande, professor Kimmo Nuotio berättar att beredningsprocessen i flera steg har visat sig vara ett fungerande förfarande. I framsynsarbetet samlas ett brett urval av idéer om eventuella teman. Av dessa sammanställer RSF en lista över potentiella temahelheter. Temahelheterna bedömdes och vidareutvecklades också under denna omgång vid workshoppar och samråd med universitet, forskningsinstitut och ministerier i februari, varefter RSF valde två för fortsatt beredning.

Anmäl dig till offentligt samråd

Temautkasten presenteras vid ett offentligt samråd torsdagen den 20 maj kl. 13.00, där det finns möjlighet att kommentera utkasten ännu innan RSF färdigställer förslagen och överlämnar dem till statsrådet i juni.

”Vi har fått enormt värdefullt stöd av olika aktörer när det gällde att identifiera och formulera bra temaförslag. Jag ser med stort intresse fram emot vilket slags mottagande de får under samrådet. Dessa temaförslag är de sista för det här rådet, så vi satte allt på spel. Jag hoppas att det syns”, säger Nuotio.

Vid det offentliga samrådet kan forskarsamhället, användarna av forskningsdata och andra intresserade parter diskutera temaförslagen med RSF:s företrädare på webben. Anmäl dig här (på finska). Närmare information och anvisningar om deltagande publiceras på RSF:s webbplats före evenemanget och skickas till anmälda deltagare.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?