Strategisen tutkimuksen uusissa teemaluonnoksissa painotetaan yhdenvertaisuutta

4.5.2021

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) esittelee torstaina 20.5. klo 13.00–14.15 verkossa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa (ks. ilmoittautumislinkki alempana) kaksi teema-aloiteluonnosta:

  • Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät
  • Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella

  • Teemoja läpileikkaava painopiste: Yhdenvertaisuus

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla ratkotaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Strategisen tutkimuksen ohjelmat perustuvat vaihtuviin teemoihin. STN:n erityisenä tehtävänä on valmistella vuosittain valtioneuvostolle aloite seuraaviksi strategisen tutkimuksen teemoiksi. Nyt valmisteltavana ovat teemat vuoden 2022 strategisen tutkimuksen ohjelmia varten.

Teemavalmistelu edellyttää ennakoivaa otetta ja laajakatseisuutta

Teemavalmistelussa on oleellista tunnistaa ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet, jotka ovat paitsi mittakaavaltaan merkittäviä myös laadultaan sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusotetta sekä kuusivuotisten tutkimusohjelmien mahdollistamaa pitkää aikajännettä. Tässä tehtävässä neuvostoa tukee vuorovaikutteinen valmisteluprosessi, jonka myötä teemojen työstöön saadaan laajalti mukaan erilaisia näkökulmia niin eri tieteenaloilta kuin yhteiskunnasta.

Neuvoston puheenjohtaja, professori Kimmo Nuotio kertoo, että monivaiheinen valmisteluprosessi on osoittautunut toimivaksi menettelytavaksi teemojen valmistelussa. Ennakointityössä kerätään laajasti ajatuksia mahdollisista teema-aiheista. Näistä neuvosto koostaa lyhyen listallisen potentiaalisia teemakokonaisuuksia, ”teema-aihioita”. Aihioita arvioitiin ja kehitettiin edelleen tälläkin kierroksella yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ministeriöiden yhteisissä sidosryhmätyöpajoissa ja kuulemisissa helmikuussa, minkä jälkeen neuvosto valitsi teemoista kaksi varsinaiseen jatkovalmisteluun.

Ilmoittaudu julkiseen kuulemiseen

Teemaluonnokset esitellään torstaina 20.5. klo 13 julkisessa kuulemisessa, jossa on mahdollisuus kommentoida luonnoksia vielä ennen kuin STN viimeistelee teema-aloitteen ja luovuttaa sen valtioneuvostolle kesäkuussa.

"Olemme saaneet valtavasti arvokasta tukea eri tahoilta hyvien teemaehdotusten tunnistamisessa ja muotoilussa. Odotan suurella kiinnostuksella, millaisen vastaanoton ne saavat julkisessa kuulemisessa. Kyseiset teemaehdotukset ovat tämän neuvoston viimeiset, joten laitoimme kaiken peliin. Toivottavasti se näkyy ja kuuluu", sanoo Nuotio.

Julkisessa kuulemisessa tiedeyhteisön jäsenet, tutkimustiedon käyttäjät sekä muut teemoista kiinnostuneet voivat keskustella ehdotetuista teema-aiheista neuvoston edustajien kanssa verkossa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täältä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta osallistumisohjeineen julkaistaan strategisen tutkimuksen verkkosivuilla ennen tilaisuutta sekä lähetetään jo ilmoittautuneille osallistujille.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?